Toevoegen van gebruikersgroepen

Toevoegen van gebruikersgroepen 2018-04-16T17:15:00+00:00

Je kunt in Officebooking gemakkelijk verschillende gebruikersgroepen aanmaken. Per gebruikersgroep kan je bepalen welke locaties of Assets beschikbaar worden gesteld. Via het User Groups in het menu kan je een nieuwe gebruikersgroep toevoegen.

Toevoegen nieuwe gebruikersgroep.

Toevoegen nieuwe gebruikersgroep.

Voor een gebruikersgroep dient een naam en omschrijving te worden ingevoerd. Onder Location access beschik je over een drietal manieren om locaties beschikbaar te stellen. De optie Company only zorgt dat gebruikers van een groep alle eigen bedrijfslocaties mogen gebruiken. Dit is de default optie.

In het Officebooking systeem staan ook publiek toegankelijke locaties (zogenaamde “open locations”). Dit zijn bijvoorbeeld flexkantoren of co-working spaces. Met het selecteren van de optie All open locations, krijgen de gebruikers van de groep toegang. Als het commerciële aanbieders betreft, kan voor het gebruik een vergoeding worden gevraagd. De prijzen en eventuele voorwaarden zijn per locatie op het platform beschikbaar. Zo kun je wel heel gemakkelijk je medewerkers toegang verlenen tot verschillende aanbieders van flexplekken.

Je kan met de optie Location group, zelf groepen van locaties samenstellen. Zie hiervoor de volgende stap.

In het voorbeeld hieronder hebben we een nieuw groep aangemaakt. Nadat je de groep hebt opgeslagen, kan je vervolgens de medewerkers selecteren die aan de groep toegevoegd dienen te worden.

Toevoegen van gebruikers aan de groep.

Toevoegen van gebruikers aan de groep.