Beheren toegang met locatiegroepen

Beheren toegang met locatiegroepen 2018-04-16T17:15:01+00:00

Dit onderdeel is alleen belangrijk als je nu gelijk van plan bent met meerdere (typen) locaties te gaan werken. Wil je beginnen met één locatie, dan  kan je deze stap voorlopig overslaan en nu een ruimte gaan reserveren.

Als je meerdere locaties gebruikt, eventueel in combinatie met externe flex locaties, kan je de locaties ook nog in groepen verdelen. Dit is handig als je per gebruikersgroep een bepaalde mix van locaties wil gaan toewijzen. Bijvoorbeeld als je een groep Buitendienst medewerkers hebt, die verspreid over het hele land actief zijn en tussen afspraken door van geselecteerde externe flex locaties gebruik mogen maken. Terwijl de groep Binnendienst alleen de eigen kantoorlocaties kan gebruiken. Zo kan je bijna elk denkbaar bedrijfsbeleid ten aanzien van flexibel ruimtegebruik, makkelijk ondersteunen binnen Officebooking.

Toevoegen van locaties aan de locatie groep.

Toevoegen van locaties aan de locatie groep.

Maak nu eerst een locatiegroep aan en geef deze een duidelijke omschrijving. Nadat je de nieuwe groep hebt opgeslagen kan je zelf locaties aan de nieuwe locatiegroep toewijzen.

Je kunt hierbij kiezen uit alle zelf toegevoegde locaties van je eigen bedrijf maar ook kiezen uit het aanbod aan publiek toegankelijke locaties die al binnen het Officebooking platform bekend zijn.

Vervolgens kan je de locatiegroep aan een gebruikersgroep koppelen. Let op dat je die betreffende gebruikersgroep eerst het access type

[By location group] geeft!

In het onderstaande voorbeeld is een aparte gebruikersgroep “ Staf medewerkers” aangemaakt die gebruik kunnen maken van alle locaties in de locatiegroep “Regionale kantoren”.